Phần tiếp theo liên quan đến cánh tay robot là phần điện tử và điều khiển. Sơ đồ mạch của cánh tay robot tương đối đơn giản bao gồm việc…