EBOOK- LUẬN VĂN

Luận văn điều khiển robot bằng giọng nói với Raspberry Pi

Đồ án này trình bày kết quả nghiên cứu điều khiển xe robot bằng giong nói sử dụng kít Rasberry pi 3 tương tác với 2 phần mềm đó là Microsoft windows 10 Iot core và Microsoft visual studio 2017. Hiện nay, Nó mang lại rất nhiều lợi ý cho con người trong vấn đề di chuyển và điều khiển mọi vật không chỉ là xe.

Xe robot điều khiển bằng giọng nói (tiếng Anh:speech controlled car robot) là tín hiệu tiếng nói khi qua micro sẽ được xử lý và nhận dạng trên kit raspberry pi 3 sau đó phát tín hiệu điều khiển mạch công suất. Mạch công suất là mạch cầu H sẽ điều khiển 2 động cơ chạy theo tiếng nói mà mình đã nói.
– Một xe robot điều khiển bằng giọng nói , thường bao gồm các tính năng:
– Xe có thể chay tới, lui, qua trái, qua phải, đướng lại
– Xe đang đi gặp vật cản sẽ đứng lại

Download luận văn điều khiển robot bằng giọng nới với Raspberry Pi hoàn toàn miễn phí:

https://drive.google.com/open?id=1XctDyMa5ONuPj2nZZPFkIbo2jPJGirVX

Xem thêm các quyển luận văn khác tại:

https://www.abcarduino.com/category/ebook-luanvan/