EBOOK- LUẬN VĂN

Luận văn Arduino – Giám sát điện năng qua Internet

Luận văn Arduino – Giám sát điện năng qua Internet là Đề tài này nghiên cứu thiết kế đồng hồ đo điện năng kết hợp với việc thu thập dữ liêu và gửi lên ứng dụng điều khiển từ xa Cayenne trên nền IoT.

Nhu cầu quản lý, giám sát cũng như kiểm soát việc đo điện năng, các thông số: điện áp, dòng điện, các chỉ tiêu chất lượng điện năng từ xa là rất cần thiết cho các nhà quản lý, các công ty điện lực và cá nhân. Mặc dù đã đạt đến một mức độ thành công nhất định, tuy nhiên các hệ thống quản lý và giám sát điện năng hiện nay chi phí rất cao và hạn chế về việc truy cập từ xa. Ngoài ra, xu hướng hiện nay là sử dụng các thiết bị thông minh: điện thoại smart phone, máy tính bảng …để truy cập và giám sát từ xa.

Trong xu thế mới này, hệ thống hỗ trợ việc quản lý, giám sát việc đo điện năng và các thông số hệ thống điện từ xa bằng Internet là cần thiết để tìm ra hướng tiện nghi và kinh tế phục vụ các nhà quản lý, các công ty điện lực.

Link download luận văn Arduino – Giám sát điện năng qua Internet miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1mutV95Sr10yNKYKL9-0Ltes_BC508OQh/view?usp=sharing

Xem thêm các quyển luận văn và đồ án Arduino khác tại:

https://www.abcarduino.com/category/ebook-luanvan/