EBOOK- LUẬN VĂN

Đồ án Xe hai bánh tự cân bằng di chuyển trên địa hình phẳng

Mô hình trên là một mô hình chiếc xe có hai bánh đặt dọc trục với nhau (với xe đạp là trục hai bánh xe được đặt song song). Trên mô hình này, chúng ta sử dụng các cảm biến để đo góc nghiêng của mô hình thân xe, vận tốc quay của bánh xe dưới sàn xe quanh trục bánh đồng thời là vận tốc di chuyển của xe với mặt đất.

Đồ án được sưu tầm trên internet.

Các bạn có thể tải theo link sau:

https://drive.google.com/file/d/1f13LwLpyQyt8G8-f8PWb6XhiKAPeWit6/view?usp=sharing

Xem thêm các quyển luận văn và đồ án khác:

https://www.abcarduino.com/category/ebook-luanvan/