EBOOK- LUẬN VĂN

Đồ án luận văn Arduino – Hệ đo mưa, lũ giá rẻ

DANH MỤC HÌNH ẢNH.. vii

DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT.. viii

DANH MỤC CÁC BẢNG: viii

LỜI MỞ ĐẦU.. ix

Chương 1: Tìm hiểu thực trạng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở Việt Nam.. 1

1.1 Thực trạng lũ quét và sạt lở đất ở Việt Nam.. 1

1.2 Thực trạng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở Việt Nam.. 3

1.2.1 Khái niệm lũ quét và sạt lở đất 3

1.2.2 Thực trạng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên thế giới và Việt Nam.. 4

1.3 Kết luận. 4

Chương 2: Thiết kế hệ thống. 5

2.1 Thiết kế tổng quan. 5

2.2 Thiết kế phần cứng. 7

2.2.1 Mạch Arduino. 7

2.2.2 Mô – đun nguồn và quản lí sạc / sả điện. 8

2.2.3 Còi cảnh báo. 9

2.2.4 Pin Lithium.. 9

2.2.5 Mô-đun sim 900A.. 9

2.2.6 Pin năng lượng mặt trời 10

2.2.7 Cảm biến. 11

  1. Cảm biến mức. 11
  2. Cảm biến siêu âm.. 13

2.3 Phần mềm.. 15

2.3.1 Arduino IDE.. 15

2.3.2 Thuật toán của hệ đo mưa. 16

  1. Cách xác định ngưỡng cảnh báo. 16
  2. Lưu đồ thuật toán của hệ đo mưa. 17

2.3.3 Thuật toán của hệ đo mức lũ. 19

  1. Cách xác định ngưỡng cảnh báo. 19
  2. Lưu đồ thuật toán của hệ đo mức lũ. 20

Chương 3 : Thực Hiện. 22

3.1 Chế tạo mạch in. 22

3.2 Hệ đo mưa. 24

3.2.1 Gầu đo mưa. 24

3.2.2 Hình ảnh thực tế của hệ đo mưa. 24

3.3 Hệ đo mức lũ. 25

3.3.1 Ống thủy tĩnh. 25

3.3.2 Hình ảnh thực tế của hệ đo lũ. 26

Chương 4: Kết quả đạt được. 27

4.1 Thử nghiệm với hệ đo mưa. 27

4.2 Thử nghiệm với hệ đo mức lũ. 29

4.3 Ước tính điện năng tiêu thụ. 30

4.4 Ước tính chi phí 31

KẾT LUẬN.. 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 34

 

Link download google drive : https://drive.google.com/open?id=1PyUMLNjZ9ZAnvEfgkehNaV8zhlEVHRt7