DOWNLOAD

Hướng dẫn download và cài đặt Processing IDE

Hướng dẫn download và cài đặt Processing IDE

Processing IDE là phần mềm hỗ trợ rất tốt cho việc kết nối Arduino với máy tính thông qua công serial. Sau này bạn sẽ tiếp cận rất nhiều dự án sử dụng Processing IDE.

Hướng dẫn download Processing IDE

Đâu tiên các bạn vào trang web : https://processing.org/ và chọn Download -> No Donation và bấm chọn Download.

Chọn bản cài đặt phù hợp hệ điều hành:

Tải về và giải nén: