Phần tiếp theo liên quan đến cánh tay robot là phần điện tử và điều khiển. Sơ đồ mạch của cánh tay robot tương đối đơn giản bao gồm việc…

Hướng dẫn lắp ráp Otto Robot Arduino Link download file in 3D Otto Robot: https://drive.google.com/file/d/1Bh1SB5cfV_dd516ocDKZrkCkhmacvi2b/view?usp=sharing Bước 1: Lắp ráp chân phải & chân trái Otto Robot • Chân phải &…

Download Source Code Gương vô cực nháy theo nhạc   https://drive.google.com/open?id=1kYU6_hzVo-FMTBJckWVsvRQkRs5FRvjD Nguồn: İZLE ve YAP Xem thêm các source code khác của ABC Arduino tại: https://www.abcarduino.com/category/arduino-code/