CODE ARDUINO

Share full code arduino & App điều khiển qua bluetooth

Share full code arduino & App điều khiển qua bluetooth

Sơ đồ nguyên lý:

Sơ đồ nối dây:

Link download source code và app:

Xem thêm các dự án khác tại: https://www.abcarduino.com/category/arduino-code/

Nguồn: Andriy Baranov