CODE ARDUINO

Arduino kết nối LCD bị lỗi – Hãy kiểm tra những điều này trước

Arduino kết nối LCD bị lỗi – Hãy kiểm tra những lỗi này trước

Khi kết nối giữa LCD và Arduino, chúng ta thường gặp một số lỗi như:

  • LCD không hiển thị
  • LCD hiển thị màn hình toàn màu đen
  • LCD hiển thị những ký tự lạ
  • LCD bị mất nét
  • ……

Chúng ta thường không biết kiểm tra vị trí nào để sửa lỗi. Hãy kiểm tra những lỗi mà chúng ta thường gặp với LCD:

Vấn đề phần cứng

H-1) Không nối GND từ ​​arduino đến breadboard

H-2) Không sử dụng biến trở với chân Vo

H-3) Không hàn đủ các chân LCD

H-4) Nối tắt mối hàn

H-5) Không nối điện trở cho đèn nền (2 chân cuối cùng)

H-6) Đọc ngược, không đúng thứ tự chân

H-7) Màn hình bị hỏng, (có thể) bạn nên thử cái mới xem có được không

H-8) Không nối đúng chân R / W (LCD chân 5). Bạn nên nối chân này xuống GND.

Các vấn đề về phần mềm

S-1) Đã sử dụng số pin sai trong phần mềm

S-2) Đã cố gắng sử dụng lcd.println. Arduino không hỗ trợ dòng code này

S-3) Không có lcd.begin (col, row); trong setup()

S-4) Có lcd.begin trong vòng lặp (có thể gây ra màn hình LCD nhấp nháy do đặt lại màn hình hiển thị quá thường xuyên)

Xem thêm tại: https://www.abcarduino.com/category/arduino-code/