CODE ARDUINO

Đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm với Arduino & DHT11

Cảm biến DHT11 là một cảm biến tích hợp được giao tiếp với Arduino theo chuẩn giao tiếp một dây (1 Wire). Khi được trigger, DHT11 sẽ gửi trả dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm về cho Arduino.

481_81220-1401185335-0-dht-11-truoc-300x250

Thông số kĩ thuật

  • Điện áp hoạt động: 3-5.5V DC
  • Ngưỡng độ ẩm: 20 – 90%
  • Sai số độ ẩm: ± 5%
  • Ngưỡng nhiệt độ: 0 – 55oC
  • Sai số nhiệt độ: ± 2oC

Kết nối cảm biến với mạch Arduino

DHT11 Arduino UNO R3
GND GND
Vcc 5V
Signal D2

FBR21OYIDFSLSRV.LARGE.jpg

Thêm thư viện kết nối với Arduino:

Download thư viện kết nối DHT11 và Arduino: Tại đây

Vào mục Sketch–> Include Library –> Add Zip File.

Sau khi add thành công thư viện DHT11, đóng ứng dụng và mở lại, hệ thống sẽ tự động tìm và thêm thư viện mới cài đặt

Viết code giao tiếp với Arduino:

Theo sơ đồ đang được kết nối với Arduino theo chân số 3. Nếu các bạn kết nối theo chân khác vui lòng sửa câu lệnh:

#define DHT11_PIN 3 —> Đổi “3” sang chân mà bạn muốn kết nối. Lưu ý, ko sử dụng chân 0 & 1.

Download code: Tại đây

Code gửi dữ liệu lên máy tính thông qua cổng serial nên bạn mở Serial Monitor chọn đúng COM port đang kết nối với Arduino là được.

P/S: Nếu bạn không có module DHT11 mà chỉ mua con cảm biến. Bạn nối dây như hình dưới và sửa lại chân kết nối trong source code. Điện trở kéo lên dùng loại 5k.

humidity_schematics

Nguồn: TechPonder