CODE ARDUINO

Arduino điều khiển cánh tay robot 5 bậc qua Mobile App (P1)

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo ra Arduino Robot Arm với 5 bậc tự do có thể điều khiển và lập trình không dây bằng ứng dụng Android. Trong phần này, chúng ta đầu từ việc thiết kế và in 3D các bộ phận robot. Phần 2 sẽ kết nối các thành phần điện tử và Arduino, phát triển ứng dụng Android thông qua App Inventor để điều khiển Robot Arm.

Overview

Sử dụng các thanh trượt trong ứng dụng, chúng ta có thể điều khiển manual các chuyển động của từng servo hoặc trục của cánh tay robot. Chúng ta sử dụng nút Save để ghi lại từng vị trí hoặc các bước và sau đó cánh tay robot có thể tự động chạy và lặp lại các bước này. Đồng thời, chúng ta có thể tạm dừng hoạt động tự động cũng như đặt lại hoặc xóa tất cả các bước để chúng ta có thể ghi lại các bước mới.

Mô hình cánh tay robot 3D

Dưới đây là mô hình cánh tay robot với 5 bậc tự do.

Với 3 trục chính chúng ta sử dụng động cơ servo: MG996R. Với các trục phụ có lực thấp hơn ta sử dụng động cơ servo: SG90.

Bạn có thể download các mô hình 3D theo link sau:

Solidworks:

https://drive.google.com/file/d/1cafkJVYDSUv5G80FsYd7dirhhnWkfMZI/view?usp=sharing

STEP file:

https://drive.google.com/open?id=1byF-k2VUKfszQ1QjkVcqPWf0irNpP_T3

STL files for 3D Printing:

https://drive.google.com/open?id=15Tu-EQvta_pbvUSBprd4J7iZOwFA3qHu

Lắp ráp cánh tay robot 3D

Các bạn lắp ráp theo hình bên dưới: